• Opis usługi

  Misja i cele

  Wykorzystanie potencjału grupy 50 + do realizacji wysokiej jakości usług o charakterze portierskim przy zachowaniu konkurencyjnych warunków finansowych.

  Realizacja usług przygotowanych według parametrów, potrzeb oraz wymagań indywidualnego klienta.

  Możesz nam ZAUFAĆ / projekt 50+

  Proponowany zakres usługi:

  1. całodobowa obecność w portierni,
  2. wydawanie i przyjmowanie kluczy,
  3. obsługa pracowniczych list obecności,
  4. przyjmowanie i wydawanie korespondencji i czasopism,
  5. obsługa recepcyjna gości i klientów,
  6. nadzór nad ruchem samochodów,
  7. regularny obchód obiektu,
  8. prace porządkowo – gospodarcze:
   • zamiatanie terenu,
   • opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków plastikowych,
   • grabienie liści,
   • odśnieżanie i posypywanie piaskiem,
   • koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, podlewanie i pielęgnacja zieleni.
   • inne prace porządkowe i konserwacyjne zlecane przez administratora obiektu,
  9. sprawdzanie zabezpieczeń technicznych takich jak zamki, plomby, okna, systemy alarmowe,
  10. reakcja na wypadek awarii.